Illyefalva

Egyházak

Az aldobolyi református gyülekezet

Az aldobolyi református gyülekezet 300 lelket számlál. Egy 1761-ből származó feljegyzés szerint az aldobolyi reformátusoknak már a reformáció idején lehetett katolikusoktól átvett templomuk. Ez a régi templom azonban a 17. századi háborús időszakban elpusztult.

Aldoboly ma is álló református templomának nagyobbik része az 1700-as évek elején épült, ám a folyamatos csapásokat követően a település lakói az évek során újraépítették a templom különböző részeit.

Az 1800-as évek elején, az illyefalvi Bartos Mátyás vezetésével végzett javítási munkálatok nyomán a 27,5 méter hosszú, 8,5 méter széles, 6 méter falmagasságú egyhajós, orgonakarzatos, bolthajtásos ablakokkal ellátott épület elnyerte mai formáját. A templomtól különálló, ma is meglévő, 41 méter magas, 6×6 méteres alapterületű tornyot szintén Bartos Mátyás építette 1815–1819 között.

A karzatot és a kékre festett padokat a templom újjáépítését követően, 1804-ben készítette Cseh Ismáel asztalosmester. A bútorzat szépsége viszont Nagy Béla sepsikőröspataki népművész, tanító keze munkáját dicséri, aki a padok elejét díszítő virágmintás festett kazettákat 1973-ban készítette el.

Az orgonát a templom bútorzatának befejeztével egy Tamás nevű orgonaépítő mester készítette, viszont a mai hatregiszteres hangszert Einschenk Károly brassói mester építette 1896-ban.
A toronyban ma két harang található, a kis harangot 1875-ben öntötték. Az aldobolyi református gyülekezet másik féltve őrzött kincse az az úrvacsorai kehely, amelyet 1739-ben Árva Bethlen Kata adományozott az eklézsiának.


Az aldobolyi görögkeleti közösség

Az utolsó népszámlálás alapján, Aldoboly görögkeleti közössége 170 tagot számlál, Papjuk Stoia Alexandru. Az aldobolyi új templomot 1895-ben szentelték fel Miron Romanul püspök jelenlétében, védőszentje Szent Demeter.

Az aldobolyi görögkeleti templom kőből és téglából épült, a tetőt cserép borítja, tornyát pedig fémlemezek. A hajó formájú templom 22 méter hosszú és 8 méter széles. Keverednek a bizánci és a gótikus stílusjegyei, az épületen az utóbbi dominál.

A templom külleme harmonikus, nyitott négyzet alakú. A kétszintes impozáns előcsarnok a torony test részét képezi, 11 ablaka van. A 29 méter magas torony falai 1 méter szélesek.
A két harangot Potlogea Ilarie lelkész idejében, a hívek összefogása áltat öntötték. Az egyik 144 kilogrammos, ezt 1935-ben, míg a súlyosabbat a 194 kilogrammos harangot pedig 1936-ban öntötték. Előbbit az ojtozi harngöntő műhelyben, a máspdikat pedig a bukaresti Gheorghe Dumitrescu műhelyében.


Illyefalvi református egyházközség

A templom és a vár legrégebbi leírása 1842-ből származik, egy vizitációs jegyzőkönyvben maradt fenn. A pápai tizedjegyzék alapján viszont bizonyosra vehető, hogy Illyefalvának létezett egy, a mai helyén álló temploma, amelyet a 15. század végén, gótikus stílusban átépítettek. Az 1977-es földrengéskor a templom használhatatlanná vált. Bár helyrehozatalát még a kommunizmus idején sikerült elkezdeni, a teljes felújításra 1989 után kerülhetett sor. A templomot új tégla padlózattal látták el, az addigi fehérre vakolt mennyezetet kazettásra cserélték. Ezekre Háromszék és Erdély címereit, az illyefalvi nemesi családok címereit, valamint a reformációig visszamenő lelkészek névsorát festették fel. Restaurálták és konzerválták a karzat és a padok festett kazettáit. Holland adományokból egy új regiszteres orgonát sikerült felszerelni. A vár teljes felújítására csak az 1989-es rendszerváltás után kerülhetett sor, Kató Béla református lelkész kezdeményezésére az épületegyüttes ekkor kap új funkciót.


Sepsiszentkirályi unitárius egyházközség

Sepsiszentkirály értékes építészeti emléke az unitárius templom, amely a 15. században épült gótikus stílusban. A vizsgálódások azt is valószínűvé teszik, hogy egy régi, valószínűleg Szent István tiszteletére emelt templomot építették át. Utólag tárták fel a sekrestye ajtaját és a szentségtartó fülkéjét. A templomot kör alakú kőfal övezi, ebből emelkedik ki a 17. században épített harangtorony, amelynek kis harangját 1842-ben öntötték Sepsiszentgyörgyön.


Római katolikus egyházközség

Az illyefalvi katolikus egyházközség jelenlegi temploma 1867–68-ban épült és 1869. június 22-én Fogarasy Mihály főpásztor szentelte fel. Az 1977-es földrengéskor a templom és plébánia súlyosan megrongálódott. Többszöri javítást követően 1995. szeptember 15-én Jakubinyi György érsek újra megáldotta a templomot.
Sepsiszentkirályban a püspökség a hívek támogatásával 1990-ben vásárolt egy régi faházat, ezt alakították át kápolnává. 1999-ben haranglábat építettek melléje. 2004-ben az épületet teljesen felújították, így ezt ugyanazon év október 3-án Tamás József püspök áldotta meg és szentelte fel.
A római katolikus egyházközség Illyefalván 300 tagot, Sepsiszentkirályon 60, míg Aldobolyban 40 lelket számol. Lelkészük T.Kacsó Sándor a Fájdalmas Szűzanya plébánián.
Elérhetőségek: Illyefalva, 142. szám, telefonszám: 0267-347.580


A sepsiszentkirályi református gyülekezet

A feljegyzések szerint Sepsiszentkirály ez az első fából épült temploma az 1700-as évek közepéig szolgálta a híveket. Helyére, a mai református temetőkert teraszára, kőből készült az újabb épület 1761 és 1768 között. A 20. század elejére tolódott a harangok öntése, majd a század közepén új bútorzattal, Úr asztalával és orgonával is ellátták a templomot.

Az újabb, immár harmadik és ma is álló templomot a falu alsóbb részén építették 1879 és 1880 között. Az épület különlegessége egyfelől az, hogy ezen a vidéken ez az egyetlen északi tájolású templom; másfelől pedig az, hogy bútorzatát a régi templomból hozták át, így az idősebb, mint maga az épület, amelyben áll. A templomot 1995-ben újították fel: a nyílászárók cseréjére, meszelésre került sor, valamint a harangok elektromos meghajtással működnek.

2009-ben lebontották a templom melletti romos harangozói lakást, helyére játszótér épült. 2010-ben a templom elé, a település névadójára emlékezve, Szent István szobrot helyeztek el.
A templom utolsó javítási munkálataira 2015 és 2016 között került sor, a helyi önkormányzat és hívek támogatásával.

A sepsiszentkirályi református gyülekezet 135 lelket számol. A gyülekezet lelkésze Bustya János.
Elérhetőségek: Sepsiszentkirály, 47. szám. Weboldal: http://www.reformatus.ro/cimtar.html?ekid=2958