Illyefalva

Oktatás

Illyefalvi László Lukács Általános Iskola

 1. László Lukács—iskolánk névadója

László Lukács 1845-ben született, régi aldobolyi székely családba. A család székely nemesi voltát 1900-ban ismerték el, ekkor megkapta az Aldobolyi előnév használatához való jogát.
Tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban végezte. Szorgalmas, kitűnő tanuló volt. Később jogot végzett és papi vizsgát is tett. Tudását külföldön egészítette ki, beutazta Németországot és Svájcot, ahol ismereteit gazdagítva hazatért szülőföldjére.
1872-ben Révay Lajos református lelkész iskolaügyi buzgósága nyomán, állami segéllyel megveszik a Bornemissza kúria (Bagolyvár) egyik felét, amelynek átalakítása után 1873-ban megnyílik az önálló községi iskola Illyefalván.

132 évvel ezelőtt, 1874-ben László Lukács elfoglalta az Illyefalvi Elemi Iskola igazgatói tisztségét.
1874-75-ben a leányiskolát is a Bornemissza kúriába költöztették, ekkor a tanulók száma 191 volt. Az iskola 4 tanerővel működött: Gál Károly, Nagy Vilma, László Irma, aki László Lukács testvére volt.
László Lukács oktató nevelői munkáját tekintve, az akkori vármegye legjobbjai közé tartozott. Kezdeményezésére a faluban, 1875-ben Ifjúsági önképzőkör alakult, ugyanitt könyvtárat is alapított. Nemcsak pedagógusként szolgálta népe kultúráját, hanem kiváló szervező és rendezőként is. Ezt bizonyítják a sok rendezvény közül a kiemelkedők:
1882-ben Jókai Mór születésnapjának megünneplésére szervezett díszgyűlést, ekkor az önképzőkör díszelnökévé is választották.
A közművelődés érdekében kifejtett tevékenységéért 1891-ben az Országos Erkölcsnemesítő Egyesület oklevelével tüntették ki. Többször részesült elismerésekben, több mint negyedszázados kitűnő munkálkodásáért 1896-ban arany érdemkereszt tulajdonosává vált. A nagy pedagógus mindenütt jelen volt ahol a közjóért valami hasznosat lehetett tenni.

Igazgatóként önmagával szemben igényes volt, erejét és kitartását próbálta az ifjúságnak átadni. 1914-ben halálával egy tevékeny élet szakadt meg de eredményei fennmaradtak, példája követésre szólít. Sírhelye az illyefalvi református temetőben található.

2. Az iskola épületei

Bornemissza kúria, épült a 18. században

V-VIII osztályosok épülete, épült 1964-1965 között

Elemis osztályok épülete, épült 2017-ben, átadva 2018-ban.

A László Lukács Általános Iskolában a 2018-2019-es tanévben összesen 120 gyerek tanul:

 • 48 óvodás, 8 gyermek Sepsiszentkirályban
 • 41 elemi iskolás tanuló
 • 31 gimnazista

A László Lukács Általános Iskolában a 2018-2019-es tanévben összesen 10 pedagógus oktat:

 • 6 tanár(igazgatóval együtt)
 • 3 tanítónő
 • 4 óvónő

Pedagógusok:

 1. Komán László, igazgató, földrajz szak
 2. Tófalvi Csaba, matematika, fizika, kémia, informatika szak
 3. Gyergyai Piroska, testnevelés, biológia, rajz szak
 4. Gábor Gabriella, román, angol szak
 5. Jánó Enikő, magyar, angol, német szak
 6. Fülöp Ildikó, történelem, földrajz szak
 7. Kolcza Réka, tanítónő
 8. Szabó Réka, tanítónő
 9. Horváth Enikő, tanítónő
 10. Szász Margit, óvónő, a Gál Dániel Óvoda irányítója
 11. Sebestyén Erika, óvónő
 12. Duka Réka Zsuzsánna, óvónő
 13. Nagy Ottilia: óvónő (Sepsiszentkirály)